Vad är Cool sculpting?

Postad i Blogg
cool sculpting

Cool sculpting är en behandling som är relativt ny, men som vuxit mycket snabbt i popularitet. Idag är det allt fler som letar efter icke-kirurgiska metoder för att återställa eller återskapa sitt utseende. Behandlingsmetoden är specifikt framtagen för den som vill bli av med envisa kilon eller som vill ha hjälp att eliminera fettdepåer. Här berättar vi mer om hur behandlingen fungerar och vad som är viktigt att tänka på innan du genomgår Cool sculpting.

Enkelt förklarat kan man säga att Cool sculpting är en icke-kirurgisk behandling som är framtagen för dig som vill ta bort oönskat fett på armar, lår, stuss eller andra delar av kroppen. Till skillnad från fettsugning sugs fettcellerna inte ut, utan istället fryses cellerna på de områden som du vill behandla. Eftersom behandlingen är icke-kirurgisk kan du direkt återgå till din vardag, samtidigt som du inte behöver oroa dig för de påfrestningar ett ingrepp kan innebär. Cool sculpting kräver inte heller narkos, vilket innebär att du inte behöver sövas inför din behandling. De minskade riskerna har gjort behandlingen och metoden till ett självklart val för alla som är känsliga för narkos eller som helst enkelt vill minska risken för de biverkningar och sidoeffekter en kirurgisk fettsugning kan innebära.

Cool sculpting- så funkar det!

Är du intresserad av att testa Cool sculpting vill du säkerligen veta hur behandlingen går till och vad du har att vänta dig. Cool sculpting är egentligen bara ett enklare namn för att beskriva den medicinska termen cryolipolysis, vilket direkt kan översättas till fettfrysning. Cool sculpting är således en metod som går ut på att frysa ner fettcellerna, något som i sin tur gör att de stannar upp i tillväxt och tillslut dör. Fettceller klarar inte av hur låga temperaturer som helst och kyler man ner dem tillräckligt fryser de.

När fettceller fryser stannar de i tillväxt och efter cirka 1-3 månader kommer kroppen att eliminera de döda cellerna. Det innebär att resultatet från Cool sculpting inte kan synas direkt, utan oftast tar det några veckor innan du kan se ett bra resultat av behandlingen. En behandling med Cool sculpting resulterar i en 20-25 % fettreducering i det behandlade området.

Något som många är oroliga för är att kylan och de låga temperaturerna även ska skada andra celler, men detta är ingenting du bör oroa dig för. Det är endast dina envisa fettceller som kommer att påverkas av den låga temperaturen och därför kan inte annan vävnad eller hud ta skada. Behandlingen går till som så att behandlaren placerar munstycken/koppar på området som du önskar behandla. Dessa munstycken är anslutna till en maskin som kan skapa ett kraftigt vakuum och kyla. Är det ett mindre område räcker det ibland med ett munstycke, men för större områden krävs det fler. I dessa munstycken skapas sedan ett vakuum som gör att fettcellerna sugs in, kylan aktiveras och fettcellerna fryser till.

Det är inte ovanligt att de låga temperaturerna får huden att domna. Det gör dock inte ont, men kan kännas kallt och obehagligt. Även vakuumet kan orsaka ett visst obehag, men är ytterst sällan smärtsamt. Storleken på behandlingsområdet är avgörande för hur lång tid behandlingen kommer att ta, men i de flesta fall är behandlingen klar inom en timme. Som tidigare nämnt krävs sällan någon återhämtningstid, vilket innebär att du kan leva precis som vanligt. Rapporter om rodnad, domningar eller ömhet i området har rapporteras av kunder, men detta är övergående och försvinner vanligtvis inom några veckor.

Resultat och effekt av Cool sculpting

Genomgår du en kirurgisk fettsugning kan du se resultatet av ditt ingrepp direkt, men med Cool sculpting krävs det mer tålamod. Cool sculpting är dock en mycket tryggare och mindre riskabel behandling som lämpar sig utmärkt för dig som vill minska i omfång eller bli av med envist fett på kroppen. Efter att du har genomgått en behandling tar det vanligtvis 2-3 veckor innan du ser ett resultat. Det slutgiltiga resultatet kommer dock inte visa sig förrän 4-6 månader efter behandlingen. Orsaken till detta beror helt enkelt på att det tar tid för fettceller att elimineras och därefter lämna kroppen.

Är det mycket fettceller som ska frysas kan det också vara bra att veta medveten om att du kan behöva genomgå flera behandlingar innan du har uppnått det resultat som du vill ha. Det beror helt enkelt på att Cool sculpting minskar fettdepåerna med 20-25 % vid varje behandling. För större områden eller områden med mycket fettceller kan det därför vara lämpligt att lägga upp en plan för upprepade behandlingar.

Risker och biverkningar

Även om Cool sculpting är en relativt riskfri behandling, och betydligt mer riskfri än en fettsugning, är det fortfarande en behandling som kan komma med både sidoeffekter och risker. Detta är sällan något att oroa sig för med våra professionella och duktiga behandlare, men precis som med alla typer av behandlingar är riskerna viktiga att veta om. Som tidigare nämnt är det inte helt ovanligt att uppleva ett visst obehag under behandlingstillfället, samt under kommande 1-3 veckor efter behandlingen. Cool sculpting kan även ha en negativ påverkan på andra delar av kroppen, där sveda och rodnad är främst förekommande.

1. Sveda och smärta i behandlingsområdet

En ganska vanlig sidoeffekt av Cool sculpting är att du upplever sveda, värk och smärta i området som har behandlats. Smärtan uppstår vanligtvis en ganska kort period efter behandlingen och kan vara i cirka två veckor. Detta beror främst på att den mycket kalla och intensiva temperaturen som vävnaden har fått utstå. En studie som genomfördes år 2015 visade att svedan vanligtvis varade i mellan 3-11 dagar och att ingen behandling krävdes för att den skulle försvinna. Din hud har utsatts för låga temperaturer och behöver helt enkelt tid för återhämtning.

2. Temporär svullnad, rodnad och blåmärken

Cool sculpting innebär att ett mycket kraftfullt vakuum suger upp huden i munstycken och detta är naturligtvis något som kan påverka huden efter din behandling. Det är inte helt ovanligt att du upplever en temporär rodnad och svullnad i området eller att du får blåmärken. Blåmärken är vanligast hos den med mycket tunn eller ljus hud, men kan förekomma hos alla. Precis som med smärtan så försvinner svullnaden och blåmärkena vanligtvis av sig själva. Rodnaden uppstår vanligtvis av de låga temperaturerna och påminner mycket om köldskador. Dock behöver du inte oroa dig för att behandlingen skulle skada din hud, eftersom Cool sculpting är en mycket trygg metod.

3. Hormonell påverkan

Precis som när du genomgår en kirurgisk fettsugning kommer Cool sculpting göra så att dina fettceller i kroppen försvinner. Kort och gott kan man säga att fettceller är ett organ, vilket innebär att det utsöndrar hela 600 proteiner och hormoner ut i din kropp. För kvinnor är fettcellerna mycket starkt sammankopplade med östrogenet. Att genomgå en behandling med Cool sculpting kan således orsaka en hormonell påverkan på kroppen. Studier har visat att eliminering av fettceller i ett område kan innebära en ökad mängd fett på andra områden på kroppen.

För vem passar Cool sculpting?

Eftersom Cool sculpting kan hjälpa dig att minska fettcellerna med 20-25 % per behandling är det inte en metod som lämpar sig för dig som vill gå ner väldigt mycket i vikt eller som är kraftigt överviktig. Cool sculpting är snarare en enklare fettreduceringsbehandling som är lämplig för dig med envisa fettdepåer eller som vill minska några centimeter på olika ställen på kroppen. Till skillnad från kirurgisk fettsugning eller gastrisk bypass är Cool sculpting en mycket mildare metod när mindre antal fettceller kan tas bort.

Är du osäker på om Cool sculpting passar för dig är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Våra duktiga och utbildade behandlare och specialister kan hjälpa dig att välja en behandling som passar just dig och dina förutsättningar. Även om Cool sculpting har hjälp många människor är det inte en metod som lämpar sig för alla. Som ovan nämnt är det inte en metod som används mot övervikt, men det är inte heller en behandling som passar dig med köldagglutininsjukdom, paroxysmal köldhemoglobinuri eller kryoglobulinemi.

Obs! Om du är gravid eller ammar ska du inte heller genomför en behandling med den här metoden. I dessa fall är det mycket viktigt att du väntar till din kropp är helt återställd och att du har slutat att amma ditt barn.

Cool sculpting – vanliga behandlingsområden

Cool sculpting är en behandling som kan användas på nästan alla delar av kroppen. Det beror helt enkelt på att den är skonsam och att den innebär ytterst få risker. Du riskerar inte heller att skada annan vävnad och hud utöver dina fettceller. Idag är Cool sculpting en metod som främst används av den som vill bli av med dubbelhaka, få en stramare profil, minska några centimeter på låren eller bli av med fettdepåer på magen och flankerna. Cool sculpting är också vanligt att använda på överarmarna, samt på ryggen, kring BH:n eller under skinkorna. När du kontaktar oss ser vi till att skapa en anpassad och detaljerad behandlingsplan som passar just dig, dina individuella mål och din kropp.

Vad kostar Cool sculpting?

Många vill veta hur mycket Cool sculpting kostar, men att säga ett exakt pris är mycket svårt. Det beror helt enkelt på att priset påverkas av ett flertal olika faktorer. Bland annat kommer priset att variera beroende på hur många områden som du vill behandla vid ett och samma tillfälle, men kostnaden baserar även på vilket område som ska behandlas, storleken på området och hur många behandlingar du kommer att behöva för att uppnå ditt önskade mål och resultat. Att behandla en liten fettdepå under hakan kommer inte att kräva lika mycket som att behandla större fettdepåer på stussen, låren eller på magen – vilket i sin tur innebär att kostnaden kommer att variera.

När du kontaktar oss för en behandling av Cool sculpting kommer du först att genomgå en konsultation tillsammans med din behandlare. Under denna konsultation får du berätta mer om dina önskemål och förväntningar, samtidigt som ni tillsammans skapar en individuell behandlingsplan som är anpassad efter dina mål och din kropp, men också utifrån din budget. Konsultationen är även till för att du ska få möjlighet att ställa frågor och få svar på funderingar, samtidigt som vi också fastställer att Cool sculpting är en behandling som verkligen lämpar sig för dig och det resultat du vill ha. Vi erbjuder både enstaka behandlingar såväl som paket som passar för dig som vill genomgå 2 behandlingar eller fler.

Permanenta resultat med Cool sculpting

En mycket vanlig fundering är om resultatet från Cool sculpting är permanent. Om man genomgår en större behandling som kostar pengar vill man naturligtvis ha ett resultat som varar så länge som möjligt. Precis som med kirurgisk fettsugning är resultatet från Cool sculpting permanent. Det innebär att du inte behöver oroa dig för att fettcellerna kommer komma tillbaka i det behandlade området.

Din kropp har endast ett begränsat antal fettceller. Fettcellerna kan inte öka eller minska naturligt, däremot kan de växa i takt med att du går upp i vikt. Genom att frysa fettcellerna med Cool sculpting ser vi till att de stannar upp i växtfasen och sedan dör. Efter att fettcellerna har dött kommer kroppen naturligt att göra sig av med dessa. Det innebär dock inte att de fettceller som finns kvar i det behandlade området inte kan växa. Däremot kommer antalet fettceller att ha minskat och det, i sin tur, gör att du får ett resultat som fortfarande håller – även vid mindre  viktuppgång.

Fettceller kan inte heller förflyttas från ett område i kroppen till ett annat. De fettceller du har på dina armar kan inte transporteras till din stuss, till ryggen eller till hakan – och vise versa. Vissa människor har fler fettceller på lår och rumpa, medan andra har fler fettceller kring mage, höfter och midja. Cool sculpting är en bra och mycket effektiv metod som du kan använda dig av för att minska antalet fettceller i ett visst område på din kropp, t.ex. på ryggen, insida lår eller överarmar. Vill du veta mer om hur Cool sculpting fungerar eller vill du boka in en konsultation hos någon av våra duktiga, noggranna och trevliga behandlare är du välkommen att höra av dig till oss!

Osäker på vad som är rätt för dig?

Boka en konsultation! Under en konsultation träffar du en av våra erfarna behandlare som kommer rådge dig vilken behandling som passar dig bäst utifrån önskade resultat och dina personliga förutsättningar.

Våra konsultationer är kostnadsfria.