Har fettsugning åldersgräns?

Postad i Blogg
har fettsugning åldersgräns

Fettsugning är oftast ett helt ofarligt ingrepp som innebär att man suger ut oönskat fett från kroppen. Kanske är du missnöjd med en viss kroppsdels form eller har fått bestående fettdepåer efter viktnedgång. Då kan du genomgå fettsugning. För att introducera till ämnet förklarar vi först vad fettsugning är. Genom att förklara detta får du en större förståelse för varför det finns en viss åldersgräns.

Vad är fettsugning?

Fettsugning är ett så kallat plastikkirurgiskt ingrepp som har för avsikt att ta bort fett som inte går bort genom träning och diet. Vanligtvis föds vi med en viss mängd celler av fett och dessa kan öka och minska i storlek när vi går upp respektive ner i vikt.

Operationen genomförs under narkos eller lokalbedövning beroende på bland annat kroppsdel. Ärren som blir efter ingreppet är minimala då det är en tunn nål som sticks in i huden där fettet ska sugas ut. Vanliga symptom efteråt är svullnad och blåmärken, men dessa försvinner efter hand.

Olika typer av fettsugning

Några vanliga kroppsdelar som kan fettsugas är mage, haka, rygg, lår, armar och midja. Förutom traditionell fettsugning finns också fettsugning med laser eller radiovågor och vattenassisterad fettsugning. Det som samtliga metoder har gemensamt är att suga ut oönskat fett, som samlas i depåer.

Fettsugning åldersgräns

Det finns forskning som visar att fettsugning främst lämpar sig för yngre personer då elastisk hud ger ett bättre slutresultat. Exempel på när huden ofta har sämre elasticitet är vid hög ålder, viktnedgång eller bristningar i huden. Celluliter kan också påverka slutresultatet negativt.

Eftersom olika kroppar åldras olika snabbt är det svårt att sätta en specifik åldersgräns. För den som är runt 50 år gammal, har huden oftast en förmåga att dra sig tillbaka och ge ett bra resultat efter en fettsugning. Ju äldre du är desto högre risk finns det för att resultatet blir sämre.

Internationellt finns det fall där personer över 70 år har genomgått fettsugning och fått ett gott resultat. Rekommenderat är dock att göra operationen vid så tidig ålder som möjligt och att vara medveten om riskerna som finns.

Risker med fettsugning

Att göra fettsugning kan förbättra livsglädje och ge dig möjlighet att förbättra din kroppsbild och självkänsla. Det finns däremot nackdelar också som är viktiga att vara medveten om innan man tar steget och genomför fettsugningen. Som tidigare nämnt finns det stora risker med att resultatet blir sämre ju äldre du är när du genomför operationen.

En annan nackdel med fettsugning är att du själv ansvarar för att ta reda på vilka kliniker som har professionella och utbildade personer. Om du skulle gå till en outbildad person kan det bli katastrofala konsekvenser som till exempel inre skador. Risken är också stor att du får ett ojämnt resultat.

Du bör heller inte ha för höga förhoppningar kring resultatet om du har en dålig utgångspunkt. Som tidigare nämnt spelar ålder och kvalitet på huden stor roll för om fettsugningen kommer ge dig ett jämnt resultat. Detta gäller oavsett om den genomförs av certifierade personer på en seriös klinik.

Osäker på vad som är rätt för dig?

Boka en konsultation! Under en konsultation träffar du en av våra erfarna behandlare som kommer rådge dig vilken behandling som passar dig bäst utifrån önskade resultat och dina personliga förutsättningar.

Våra konsultationer är kostnadsfria.