Fettsugning mage risker

Postad i Blogg
fettsugning mage risker

Risker vid den här absolut vanligaste typen av plastikkirurgi är minimala. Globalt sett är magen dessutom den näst oftast opererade delen av kroppen, efter ytterlåren.

Det betyder att fettsugning av magen är ett av de ingrepp som kirurger har allra störst erfarenhet av. Samtidigt har fettsugning mage risker, precis som allt annat. De är emellertid oerhört välkända, och sannolikheten att du kommer drabbas av en komplikation vid ingreppet därför mycket låga.

Varför utför man en fettsugning?

Magfett är inte alltid något som du kan träna bort. Olika människors kroppar ser olika ut, och olika människor har olika förutsättningar för att uppnå ett önskat kroppsutseende. Hur fettet bildas och lägger sig bestäms till stor grad av genetiska faktorer. Då kan en fettsugning i magområdet vara ett alternativt.

En stor skillnad mellan fettsugning och klassisk viktnedgång är att det fett som tas bort genom en fettsugning inte återbildas på samma sätt som fettet som försvunnit genom diet och träning. Resultatet är alltså mera långvarigt.

Hur som helst så brukar inte fettsugning ses som ett alternativ till klassisk viktnedgång. Ingreppet blir i regel utfört på patienter som redan uppnått sitt viktmål eller som är nära att göra det, men som trots det inte fått ett utseende som de är nöjda med.

Fettsugning mage risker – Ofarliga bieffekter

Fettsugning av magen är visserligen en oerhört vanlig operation, men plastikkirurgi är likväl ett medicinskt ingrepp, och vissa sidoeffekter är självklara delar av behandlingen. Svullnad, blåmärken och ömhet kommer med stor sannolikhet att infinna sig i direkt anslutning till operationen.

Men dessa saker försvinner nästan alltid fort och är något som alla som genomgår ett kirurgiskt ingrepp upplever, oavsett vilket medicinskt fält det rör sig om. Det finns även en risk för ärrbildning.

Allvarligare komplikationer till följd av en fettsugning av magen

I värsta tänkbara fall kan en operation resultera i allvarligare komplikationer, såsom

  • Blödning
  • Infektion
  • Vätskeansamling i ingreppsområdet
  • Skador på de djupa strukturerna, såsom nerver, ådror, muskler eller organ.

Om en blödning mot förmodan skulle inträffa vid fettsugningen, gör det nästan alltid det under operationen. Då finns alltid kirurg, sköterskor och moderna medicinska instrument till hands. Men inre blödning är icke desto mindre alltid farligt.

Infektion är en minst lika kritisk komplikation, men liksom i fallet av blödning är det extremt sällsynt. Det snarare regel än undantag att kirurger som arbetat ett helt yrkesliv och utfört tusentals operationer aldrig påträffat en allvarlig infektion till följd av just fettsugning.

De största riskerna är inte rent medicinska

Trots att det finns reella medicinska risker med fettsugning, som dock är ytterst sällsynta, är den största risken ett oönskat resultat. Om fettsugningen inte görs med tillräckligt god planering eller på rätt sätt så kan magen bli mindre jämn än förväntat.

Det finns även en risk att överskottshud bildas och att redan förekommande cellulit förvärras av ett ingrepp. Detta är dock oftast bara en faktor om patienten inte är en tillräckligt bra kandidat för operationen, som när patienten inte är tillräckligt nära sitt viktmål inför ingreppet.

Många gånger blir resultaten av en fettsugning som allra bäst i kombination med andra tekniker, såsom bukplastik. Då avlägsnas den potentiella överskottshuden som kan bli ett problem vid enbart fettsugning.

Osäker på vad som är rätt för dig?

Boka en konsultation! Under en konsultation träffar du en av våra erfarna behandlare som kommer rådge dig vilken behandling som passar dig bäst utifrån önskade resultat och dina personliga förutsättningar.

Våra konsultationer är kostnadsfria.