Fettsugning vader

Postad i Blogg
fettsugning vader

Funderar du på fettsugning vader? En del personer upplever besvär med att vaderna är kraftiga, jämfört med resten av kroppen. Anledningen till att vaderna är större på vissa människor kan bero på att de består av mycket muskler. Detta brukar dock inte vara något problem. En annan anledning kan vara att lipödem uppstått.

Det innebär att underkroppen svullnar på grund av lokala fettansamlingar. Fetma är inte orsaken utan det är hormoner som spelar in. Det är oftast bara kvinnor som är drabbade av hormonella fettansamlingar. En tredje orsak till större vader kan vara lymfödem och då har en svullnad uppstått på grund av vätska i vaderna.

Vadernas form kan vara svåra att påverka genom viktminskning eller aktiv rörelse och därför är fettsugning av detta område det mest optimala att genomföra. När en fettsugning av dina vader görs kommer du att få ett bestående resultat.

Fettsugningen hjälper till att avlägsna överskott av fettceller och dessa kommer inte att återskapas. Den fettvävnad som finns i vaderna verkar ofta vara något hårdare än på andra ställen av kroppen och därför är denna fettvävnad väldigt känslig. På grund av det använder kirurgen många små kanyler för att fettsuga, vilket resulterar i att de ärrbildningen blir minimal.

Konsultation inför behandling

Inför varje behandling hos oss får du en konsultation. Under denna konsultation träffar du en plastikkirurg och tillsammans går ni genom vilka önskemål du har. Utifrån dessa önskemål diskuteras sedan vilka behandlingar som passar bäst för att uppfylla dessa.

Alla våra plastikkirurger har gedigen erfarenhet och kunskap. De gör alltid sitt bästa för att ge dig det slutresultat ni eftersträvar. Just nu erbjuder vi på Estetiska institutet kostnadsfria konsultationer inför alla behandlingar. Du kan boka tid enkelt via vår hemsida.

Eftervård vid fettsugning vader

Operationen kommer att ske under narkos och du kommer att få den smärtlindring du behöver. Under ingreppet gör kirurgen små snitt i huden och avlägsnar det överflödiga fettet. Du får sedan stanna kvar hos oss på avdelningen. Det är omfattning på ingrepp och utifrån ditt välmående som de fattar beslut om när du får gå hem.

Under de första veckorna efter din fettsugning får du räkna med att en del svullnad uppstår. Du kan också få blåmärken. Efter ingreppet kommer du ha kontakt med både vår sjuksköterska och den kirurg som utfört ingreppet. Vi finns för att svara på eventuella frågor och hjälpa dig med stöttning under läkningsprocessen.

Det är också viktigt att du följer de råd du får kring eftervård och du bör undvika att dricka alkohol och att anstränga dig. Du bör också ta dina mediciner som du får utskrivna efter ingreppet.

Fettsugning hos oss

Hos oss på Estetiska institutet kan du göra fettsugning som är de mest vanliga förekommande ingreppen inom svensk plastikkirurgi. För oss är det viktigt att vi levererar de resultat som du förväntar dig och vårt mål är inte att förändra något utseende utan endast att återskapa det ursprungliga.

Med hjälp av fettsugning av dina vader kan du omforma dessa. Det gör att dina vader når sin ursprungliga form och får ett utseende som du kan känna dig nöjd med.