Fillers kindben risker

Postad i Blogg
fillers kindben risker

Att göra fillers i ansiktet kan medföra många risker. Några exempel är inflammationer, utslag, skadad hudvävnad med mera. De flesta risker kommer från oprofessionella utövare och du har det största ansvaret att se till att personen som utför ingreppen är utbildad.

Hos oss på Estetiska Institutet får du samtliga ingrepp gjorda av legitimerade och specialutbildade personer. För oss är det viktigt med direkt kommunikation till våra kunder. Därför erbjuder vi både konsultation och uppföljning där resultatet bedöms.

Behandling

När ett mer markant kindben efterfrågas kan vi injicera fillers i kindpartiet. En del kan uppleva att de inte har ett tillräckligt maskulint eller feminint utseende och vill ändra detta genom fillers. Andra injicerar fillers i kinderna på grund av ålderstecken såsom hopsjunken hud.

Behandlingen görs med hjälp av en liten nål som penetrerar genom huden och sprutar in ett medel som ökar volym och återskapar efter önskat resultat. Inför besöket får du berätta vad du hoppas att slutresultatet ska vara. Tänk på att vara realistisk i dina önskemål.

Fördelar med fillers kindben

Förutom ett iögonfallande eller markant resultat, kan du känna dig mer självsäker. En del går med svåra kroppsideal och ansiktet är ett vanligt ställe att vara missnöjd med. Andra fördelar med just fillers är att de är ihållande men inte permanenta. Detta gör att du på ett enkelt sätt kan ångra ingreppet eftersom din kropp kommer att återställa sig med tiden. Eftersom fillers håller över en längre tid behöver du dessutom inte fylla på så ofta.

Nackdelar med fillers kindben

Risker med att spruta in fillers i kindbenen är exempelvis att du kan få utslag. Du kan aldrig veta i förväg om du tål ämnet som finns i fillers, därför kan det vara bra att vara medveten om riskerna som finns.

Om du gör ingreppet hos en outbildad eller oprofessionell person kan riskerna dessutom öka drastiskt. Du riskerar att få inflammationer i injektionsområdet eller att din hudvävnad blir skadad på grund av felaktig injicering.

Vid valet av en professionell klinik med kunnig person, kan det bli dyrt. Se över därför över dina alternativ om du kan få tag på en rabatt eller dylikt för en mindre kostnad. Trots en stigande kostnad är det värt att gå till en bra klinik med vetskapen att de vet vad de gör.

En annan nackdel med fillers är att en del upplever det som beroendeframkallande då de vill se så bra ut som möjligt. Efter att injicera sig en gång ökar tillfredsställelsen av att fortsätta ändra sitt utseende. Samtidigt som fillers kan minska dysmorfofobi, som innebär stora komplex med det yttre utseendet, kan det förvärras. När man plötsligt blir nöjd med en del av ansiktet söker man efter nya fel att ändra på.

Ämnet som finns i fillers kan aldrig förstöra nerver, däremot har fillers som uppgift att släta till ojämnheter. Detta gör att för mycket fillers kan bidra till att rörligheten i ansiktet förminskas. Ett gott exempel är rynkorna i pannan som lätt kan försvinna med hjälp av injektioner.

Osäker på vad som är rätt för dig?

Boka en konsultation! Under en konsultation träffar du en av våra erfarna behandlare som kommer rådge dig vilken behandling som passar dig bäst utifrån önskade resultat och dina personliga förutsättningar.

Våra konsultationer är kostnadsfria.