Intim plastikkirurgi

Postad i Blogg

Intim plastikkirurgi, eller vad som också kort och gott kallas intimkirurgi, är ett samlingsnamn för olika typer av plastikkirurgiska ingrepp på könsorganen. Detta inkluderar blygdläppsoperationer och försnävningsplastik för kvinnor samt penisförstoring och penisförtjockning för män.

Omfattningen av de här olika ingreppen varierar med olika förväntade konvalescenstider med mera. Estetiska Institutet utför säkra ingrepp enligt beprövad medicinsk vetenskap för att återskapa och återställa olika delar av kroppen, däri ingår dessa olika typer av intim plastikkirurgi för kvinnor.

Blygdläppsoperation

Det finns flera skäl till varför man kan tänkas vilja genomföra en blygdläppsoperation. Dels av rent estetiska skäl, då blygdläppar av olika storlekar kan uppfattas som mindre estetiska. Vissa kan också uppleva att blygdläpparna skaver mot varandra, detta gäller framför allt i fall där de hänger utanför de yttre blygdläpparna.

Försnävningsplastik

Försnävningsplastik utförs ofta efter en förlossning, i fall där slidan töjts ut och ibland drabbats av sprickor. Detta kan innebära både en risk för urinläckage och att den sexuella upplevelsen påverkas. Försnävningsplastik är ett relativt omfattande ingrepp som brukar innebära att man behöver vara sjukskriven från jobbet någonstans mellan 2-4 veckor.

Penisförstoring

En penisförstoring utförs för att patienten ska få en större penis i slakt tillstånd. Genom ingreppet kan en icke erigerad penis förlängas med någonstans mellan 4-6 centimeter. Exakt hur stor förlängningen blir vet man oftast inte förrän efter genomfört ingrepp.

Penisförtjockning

En penisförtjockning kombineras ofta med en penisförstoring, men det är också ett ingrepp som går att genomföra enskilt. Ingreppet genomförs genom att man sprutar in fett eller transplanterar hud till penis.

Vanligtvis brukar man räkna med att ungefär 20% av det fett som användes till ingreppet läker in. Det slutgiltiga resultatet brukar kunna avgöras ungefär 5-6 månader efter att ingreppet utfördes. Om det är så att man är missnöjd finns i många fall möjligheten att genomföra ännu ett ingrepp.

Att tänka på inför intim plastikkirurgi

Inför varje typ av plastikkirurgiskt ingrepp och intim plastikkirurgi genomgår man en hälsoundersökning hos kliniken. Detta möte fungerar också som samtalskonsultation där patienten tillsammans med kirurgen går igenom bland annat vad man kan förvänta sig av att utföra ett ingrepp. Hälsoundersökningen innebär till exempel att man reder ut huruvida det föreligger några allergier eller liknande som kan komplicera bedövning eller narkos.

Det är också viktigt att tänka på att man själv kan behöva kontrollera vissa hälsoaspekter inför ett ingrepp. Detta gäller till exempel om man vet att man har högt blodtryck eller riskerar att ha det. I sådana fall ska konsultationen föregås av att man gör ett besök hos vårdcentral för att kontrollera blodtrycket. Även BMI bör kontrolleras, och om man har diabetes.

När alla hälsoaspekter klarlagts finns det ytterligare några förebyggande åtgärder att vidta. Ingreppet ska planeras så att man kan avstå alkohol i två veckor innan. Man bör också helt avstå nikotinprodukter, framför allt cigarretter men också snus, nikotinplåster och så vidare. Det beror på att nikotin har en negativ effekt på läkningsprocessen.

Boka konsultation för Intim plastikkirurgi med Estetiska Institutet

Du kan utan att förbinda dig till något boka tid för konsultation med oss Estetiska Institutet. Du får trygghetsgaranti på alla ingrepp och uppföljande besök.

Osäker på vad som är rätt för dig?

Boka en konsultation! Under en konsultation träffar du en av våra erfarna behandlare som kommer rådge dig vilken behandling som passar dig bäst utifrån önskade resultat och dina personliga förutsättningar.

Våra konsultationer är kostnadsfria.