Vår personal

Hos Estetiska Institutet möter du ett team av erfarna specialister som följer dig från första konsultation till slutresultat och uppföljning. Våra plastikkirurger tillhör de främsta inom sitt område med mångårig erfarenhet från både estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi. All vår personal är legitimerad och specialistutbildad.

Dr. Magnus Kjelsberg 

Överläkare, Specialist i Plastikkirurgi och Allmänkirurgi

Dr. Magnus Kjelsberg är utbildad läkare och tandläkare vid Universitetet i Bergen. Efter läkarexamen genomgick han sin allmäntjänstgöring i Norge. Magnus påbörjade sin specialistutbildning inom allmänkirurgi vid universitetssjukhuset i Örebro och erhöll specialistkompetens 2011. Han fortsatte sedan vid Plastikkirurgiska Kliniken i Örebro och är sedan 2013 dubbelspecialist inom både plastikkirurgi och allmänkirurgi. Efter sin specialisering till plastikkirurg arbetade Magnus vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala där han genomgick sin mikrokirurgiska subspecialisering. Därefter fortsatte han som specialistläkare på teamet för mikrokirurgisk rekonstruktion med inriktning mot bröstkirurgi och bröstrekonstruktion efter cancer. Sedan 2017 har Magnus huvudsakligen arbetat med estetisk plastikkirurgi vid Proforma Clinic och Nordiska Kliniken, där han utvecklat djup kompetens inom bl.a. ansiktskirurgi. 

Parallellt med sitt arbete på Estetiska Institutet är Magnus Kjelsberg även överläkare vid sektionen för bröstkirurgi vid Mälarsjukhuset.

På Estetiska Institutet erbjuder Magnus Kjelsberg allt inom det plastikkirurgiska fältet.

Dr Magnus Kjelsberg är medlem i:

 • Sveriges Läkarförbund
 • Svensk Plastikkirurgisk Förening
 • Svensk Kirurgisk Förening
 • Svensk Förening för Rekonstruktiv Mikrokirurgi

Dr. Anna von Platen

Bitr. Överläkare, Specialist i Plastikkirurgi, medicine doktor

Dr Anna von Platen studerade medicin vid Karolinska Institutet och är legitimerad läkare sedan 2008. Efter att ha arbetat inom allmänkirurgi och transplantationskirurgi genomförde Anna sin specialistutbildning i plastikkirurgi vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Därefter vidareutbildade hon sig inom avancerad bröstrekonstruktion vid University of Toronto, Kanada.

Anna har tidigare arbetat som biträdande överläkare vid Karolinska Sjukhuset, Stockholm inom sektionen för bröstrekonstruktion. Hon har många års erfarenhet av avancerad plastikkirurgisk rekonstruktion samt estetisk plastikkirurgi. Anna har tidigare arbetat på Proforma Clinic.  Hon deltar årligen i plastikkirurgiska kurser och konferenser och har även doktorerat vid Karolinska Institutet.

På Estetiska Institutet erbjuder Anna von Platen allt inom det plastikkirurgiska fältet.

Dr Anna von Platen är medlem i:

 • Sveriges Läkarförbund
 • Svensk Plastikkirurgisk Förening
 • Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi 

Dr. Hamid Natghian

Bitr. Överläkare, Specialist i Plastikkirurgi och Allmänkirurgi

Dr. Hamid Natghian tog läkarexamen vid Karolinska Institutet 2006 och är legitimerad läkare sedan 2008. Han genomgick sin allmänkirurgiska specialistutbildning på St: Görans sjukhus i Stockholm. Därefter vidareutbildade han sig till plastikkirurg på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hamid är sedan 2016 dubbelspecialist. Han har tidigare även suttit i styrelsen för Svensk Plastikkirurgisk Förening (SPKF).

Hamid har ett stort intresse för ansiktskirurgi och är en av få plastikkirurger i Sverige som subspecialiserat sig inom skall- och ansiktskirurgi (kraniofacialkirurgi), vilket han gjorde i Oxford 2017.

Hamid har tidigare arbetat på Nordiska kliniken och har en bred erfarenhet från estetisk plastikkirurgi. Hamid har även arbetat som biträdande överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm med fokus på skall- och ansiktsmissbildningar samt ansiktsförlamning.

På Estetiska Institutet erbjuder Hamid Natghian allt inom det plastikkirurgiska fältet. 

Dr. Hamid Natghian är medlem i:

 • Sveriges Läkarförbund
 • Svensk Kirurgisk Förening
 • Svensk Plastikkirurgisk Förening
 • Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi 
 • Fellow of European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (EBOPRAS)

Docent S O Wikström

Specialist i Plastikkirurgi och Öron-, näs- & halssjukdomar, docent i Plastikkirurgi

Docent S O Wikström är dubbelspecialist inom plastikkirurgi och öron-, näs- & halssjukdomar. Genomgick specialistutbildning inom öron-, näs- & halssjukdomar vid Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Efter avslutad specialistutbildning och ett års vidareutbildning inom främst näskirurgi hos prof Rodolphe Meyer vid Centre de Chirurgie Plastique i Lausanne, Schweiz inleddes dubbelspecialisering inom plastikkirurgi vid universitetssjukhuset i Malmö (SUS). Under åren som överläkare vid plastikkirurgiska kliniken på SUS hade doc Wikström under många år huvudansvaret för näs- och öronrekonstruktion. Var under en period även chefsöverläkare/klinikchef vid plastikkirugiska kliniken.

En omfattande och återkommande utbildning inom öronrekonstruktion hos dr Burt Brent vid El Camino Hospital i USA gav möjlighet att vidareutveckla öronrekonstruktion hos barn med öronmissbildning (mikroti) i Sverige. Doc Wikström startade Scandinavian Ear Reconstruction Center vid SUS där över 400 öronrekonstruktioner för svenska, nordiska och internationella patienter genomfördes.

S O Wikström har under många år varit verksam internationellt inom både öronrekonstruktion och näskirurgi. Återkommande inbjuden såväl som föreläsare och lärare inom högspecialiserad plastikkirurgi.

Under mer än 20 år har doc Wikström parallellt med sin överläkartjänst vid SUS varit verksam inom estetisk plastikkirurgi. Sedan 2016 verksam enbart inom privat plastikkirurgi med verksamhet vid Sophiahemmet i Stockholm respektive Plastikkirurgiska Institutet i Malmö.

Från och med december 2021 är Dr Wikström verksam som senior konsult inom områdena näsplastik och öronplastik vid Estetiska Institutet.

Docent S O Wikström är medlem i:

 • Sveriges Läkarförbund
 • Svensk Plastikkirurgisk Förening
 • Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi 
 • International Society for Ear Reconstruction (ISAR)

Dr. Simon Larsson

Hudläkare under specialisering

Simon Larsson studerade medicin vid Sahlgrenska Akademin och började efter examen 2015 att arbeta på Sahlgrenskas hudklinik. Efter flytt till Stockholm och legitimering 2018 arbetar Simon på hudkliniken på Södersjukhuset, där han är ansvarig för den medicinska hårborttagningsmottagningen.

Simon har ett stort intresse för dermatologi och deltar regelbundet i konferenser och vidareutbildningar.

På Estetiska Institutet erbjuder Simon Larsson allt inom hudsjukdomar.

Dr. Simon Larsson är medlem i:

 • Sveriges Läkarförbund
 • Svensk Förening för Dermato-Venereologi
 • European Association of Dermato-Venereology
 • European Society of Laser Dermatology

Dr. Sari Hammo

Överläkare, Specialist i Kärlkirurgi och Allmänkirurgi

Dr. Sari Hammo är dubbelspecialist inom allmänkirurgi och kärlkirurgi. Han genomgick sin specialistutbildning inom allmänkirurgi vid Örebro universitetssjukhuset och specialistutbildning inom kärlkirurg vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna där han erhöll sin specialistkompetens inom kärlkirurgi 2014.

Efter specialistutbildning inom kärlkirurgi genomgick Sari fellowship inom kärlkirurgi vid Karolinska universitetssjukhuset. Sari Hammo arbetar som överläkare inom kärlkirurg vid sektionen för kärlkirurgi vid Mälarsjukhuset. Sari har omfattande erfarenhet inom endovasculär behandling av kärlsjukdomar och en lång erfarenhet inom behandling av åderbråck.

Sari arbetar som överläkare vid kärlsektion Mälarsjukhuset, på Narva Åderbråckscenter och Estetiska Institutet.

På Estetiska Institutet erbjuder Sari Hammo allt inom åderbråcksbehandlingar.

Dr Sari Hammo är även doktorand vid Karolinska Institutet och är medlem i Svensk Kärlkirurgisk Förening.

Fanny Tavakolinia Hansen

Legitimerad sjuksköterska

Fanny Tavokolina Hansen är legitimerad sjuksköterska. Redan under sin utbildning till sjuksköterska arbetade hon parallellt med att utföra estetiska behandlingar. Efter avslutade studier började Fanny arbeta heltid med injektionsbehandlingar såsom muskelavslappnande och fillerbehandlingar.  Fanny har tidigare arbetat på FormaVita.

Hon har förutom sin utbildning till sjuksköterska deltagit i flera avancerade utbildningar inom utförandet av botuliniumtoxin och fillers. Utöver samtliga Allergans utbildningar deltar Fanny även regelbundet i branschseminarier och konferenser.

Fanny är medlem i Estetiska Injektionsrådet.

Linda Schultzberg

Auktoriserad hudterapeut

Linda Schultzberg är auktoriserad hudterapeut. Hon är även CIDESCO diplomerad (Comité International d’Esthetique et de Cosmetologie) sedan 2018.

Redan under sin utbildning till hudterapeut arbetade hon parallellt med att utföra hudvårdsbehandlingar. Efter avslutade studier började Linda arbeta heltid med avancerad hudvård.  Linda har utvecklad djup kunskap inom i medicinsk hudvård, maskinbehandlingar som IPL, laserbehandlingar, RF, microneedling och coolsculpting. Linda har tidigare arbetat på FormaVita. Linda deltar regelbundet i avancerade hudvårdsutbildningar och branschseminarier och innehar flertal specialistcertifieringar.

Linda är medlem i SHR Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation.