Dr. Anna von Platen

Överläkare, Specialist i Plastikkirurgi, medicine doktor

Dr Anna von Platen studerade medicin vid Karolinska Institutet och är legitimerad läkare sedan 2008. Efter att ha arbetat inom allmänkirurgi och transplantationskirurgi genomförde Anna sin specialistutbildning i plastikkirurgi vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Därefter vidareutbildade hon sig inom avancerad bröstrekonstruktion vid University of Toronto, Kanada.

Anna har tidigare arbetat som biträdande överläkare vid Karolinska Sjukhuset, Stockholm inom sektionen för bröstrekonstruktion. Hon har många års erfarenhet av avancerad plastikkirurgisk rekonstruktion samt estetisk plastikkirurgi. Anna har tidigare arbetat på Proforma Clinic.  Hon deltar årligen i plastikkirurgiska kurser och konferenser och har även doktorerat vid Karolinska Institutet.

På Estetiska Institutet erbjuder Anna von Platen allt inom det plastikkirurgiska fältet.

Dr Anna von Platen är medlem i:

  • Sveriges Läkarförbund
  • Svensk Plastikkirurgisk Förening
  • Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi