Maya Gunnarsson

Legitimerad sjuksköterska

Maya Gunnarsson är legitimerad sjuksköterska och certifierad hos Estetiska Injektionsrådet. Under hennes studietid vidareutbildade hon sig till injektionssköterska och började redan då utföra estetiska injektioner. Efter avslutade studier har Maya arbetat heltid med injektionsbehandlingar såsom muskelavslappnade och fillerbehandlingar. Maya har tidigare arbetat på FormaVita.

Maya har deltagit i flertalet avancerade vidareutbildningar, branschseminarier och konferenser. Likaså kontinuerligt deltagit i utbildningssessioner med Allergans Clinical Specialist för att utveckla den kliniska förmågan, injektionstekniken och patientbedömningen. Hon har även diplom för att utföra Profhilo, Profhilo body och PRX-T33 samt utför PRP-behandlingar.