Trygghetsgaranti

Din trygghet är alltid vår högsta prioritet. Därför har vi utformat marknadens bästa Trygghetsgaranti som garanterar dig ett personligt omhändertagande i 18 månader efter din operation.

Estetiska Institutets Trygghetsgaranti

Trygghetsgarantin omfattar

 • Alltid specialutbildad vårdpersonal som tar hand om dig på uppvaknings- och vårdavdelningen
 • Kostnadsfri hjälp vid och behandling av onormal ärrbildning, post-operativa blödningar och infektioner kopplat till den primära operationen under 18 månader
 • Kostnadsfria återbesök till läkaren under 18 månader
 • Kostnadsfria återbesök till sjuksköterska under 18 månader
 • Tillgång till våra plastikkirurger och vår vårdpersonal dygnet runt under de första veckorna efter din operation 

Tillägg för bröstoperationer

I tillägg till vad som ingår i Estetiska Institutets Trygghetsgaranti för alla plastikkirurgiska operationer omfattar Trygghetsgaranti för bröstoperationer följande eventuella komplikationer till följd av bröstförstoring eller bröstförstoring med lyft utförda hos Estetiska Institutet.

 • Kapselkontraktion
 • Rotation
 • Symmastia
 • Tenting
 • Bottoming-out (BO)
 • Dubbelbröst (DB)
 • Lateralisering/uttöjd ficka
 • Implantat ruptur
 • Onormal muskelpåverkan

Estetiska Institutets Trygghetsgaranti gäller alltid under en 18-månadersperiod efter att den primära operationen har utförts hos oss. För bröstkirurgi med implantat har du även möjlighet att förlänga din trygghetsgaranti att gälla i 3 eller 5 år till en extra kostnad.

Du får alltid en genomgång och utförlig information om Estetiska Institutets trygghetsgaranti och hur den fungerar i samband med din konsultation.