Fettsugning lipödem

Postad i Blogg

Vill du veta mer om fettsugning lipödem? Lipödem är en sjukdom som innebär att kroppens fettceller ökar i storlek. Främst är det kvinnor som drabbas och i de flesta fall är det underkroppens utseende som påverkas. Det betyder alltså att rumpa, lår och ben kan vara större samtidigt som överkroppen i princip är helt opåverkad.

Symptom vid lipödem

Lipödem innebär alltså att fettvävnaden i stora delar av kroppen störs. Symptomen på detta syns förstås visuellt, men upplevs också på andra sätt. Patienter med lipödem upplever ofta att huden på de delar av kroppen som påverkas känns kallare, detta beror på att blodcirkulationen i fettvävnaden är dålig.

Det är också vanligt med värk och smärta efter tryck på drabbade områden, som också enklare får blåmärken. Svullnaden är utöver det vanligtvis värre under dagtid. Lipödem avhjälps inte alls eller mycket lite av träning och diet. Det beror i hög utsträckning på att de fettceller som finns kvar även efter viktnedgång, fortfarande är påverkade av störningen som ligger till grund för lipödem.

Fettsugning lipödem ger hjälp som varar

Lipödem är alltså en sjukdom som inte enbart plågar de drabbade på grund av missnöje med hur de ser ut, det ger också i många fall högst kännbara symptom. Därför kan det i högsta grad vara någonting som man vill återställa.

I det avseendet är en fettsugning det mest effektiva. Fettsugningen kompletteras ofta med att man gör en åtstramning av huden vid de områden som behandlas.

Hur går fettsugning av lipödem till?

Innan operationen får patienten konsultera med läkare. I samband med detta genomförs också viktkontroll, beroende på hur behandlingen ser ut är detta något som kan upprepas över tid vid ett flertal tillfällen. I många fall kan man också konstatera att lipödem sammanfaller med problem med sköldkörteln vilket i sådana fall också behöver behandlas.

Målet med fettsugning av lipödem är att ta bort så stor del av fettvävnaden som möjligt. Den tid operationen tar varierar någonstans mellan 1-6 timmar. Exakt hur lång det tar beror på hur stort området som ska behandlas är. Fördelen med fettsugning jämfört med viktnedgång är som nämndes tidigare att fettcellerna som avlägsnas inte växer tillbaka.

Efter ingreppet

Efter ingreppet märks ofta blåmärken och svullnader på de områden som behandlats. Dessa försvinner någon gång under de första veckorna. Under de första veckorna används också ofta en gördel, först hela dygnet sedan under en period enbart under dagtid.

Exakt hur efterbehandlingen ser ut varierar dock något, och patienter som genomgår ingreppet hos oss på Estetiska Institutet får alltid instruktioner av sköterska och läkare om hur återhämtningen ska genomföras på bästa sätt. Ärren efter ingreppet syns efter ett tag ofta inte alls.

Boka konsultation hos Estetiska Institutet

Du har möjligheten att boka konsultation hos oss på Estetiska Institutet för att se vilka effekter en fettsugning av lipödem skulle kunna ha på dig. Eventuellt om det kan vara aktuellt med någon annan typ av behandling. Ingrepp av det här slaget omfattas av en 18 månader lång garanti. Det finns också möjlighet att skapa en 3D-modellering för att du ska kunna bilda en uppfattning om hur resultatet av en behandling skulle bli.

Osäker på vad som är rätt för dig?

Boka en konsultation! Under en konsultation träffar du en av våra erfarna behandlare som kommer rådge dig vilken behandling som passar dig bäst utifrån önskade resultat och dina personliga förutsättningar.

Våra konsultationer är kostnadsfria.