Vårt utbud

Renuvion

Renuvion är en revolutionerande teknologi för hudåtstramning som kan användas fristående eller som komplement till exempelvis fettsugning. Estetiska Institutet är en av få kliniker i Norden som erbjuder denna innovativa behandling.

Renuvion (känt som J-Plasma) är ett medicintekniskt instrument som kombinerar helium-plasma och proprietärradiofrekvens-energi(RF). Renuvion levererar jämn, stabil och kontrollerad energi med exceptionell precision. Helium plasma och RF-energi appliceras simultant genom en tunn och smidig handhållen stav som möjliggör en jämn behandling av området precis under huden. Energin gör att det genereras en tillräcklig mängd värme för att huden ska dra ihop sig. Helium plasman kommer sedan att kyla ner området som behandlas. Denna teknik möjliggör en dramatisk förändring, samtidigt som applikationen är mycket varsam mot de omkringliggande vävnaderna. Resultatet av denna kombination är att huden (vävnaderna under huden) stramar upp sig.

Renuvion kan användas fristående eller som komplement till ett annat ingrepp som exempelvis fettsugning. Det är en metod som passar väl för hudåtstramning (skin tightening) på områden med lös hud, såsom mage, rygg, överarmar, lår, runt knäna och hals.

Före och efter bilder

Vanliga frågor och svar

På vilka områden av kroppen kan Renuvion användas?

Renuvion kan användas på områden med lös hud, såsom mage, rygg, överarmar, lår, runt knäna och hals.

Hur snart ser jag resultat efter behandlingen?

Behandlingen resulterar i kontraktion av mjukvävnaderna, vilket är ofta märkbart redan under och direkt efter behandlingen. Resultatet kommer dessutom fortsätta förbättras över de kommande 6 till 9 månaderna, allt eftersom kroppens läkningsprocesser fortgår.

Kan Renuvion användas fristående eller endast som komplement?

Renuvion kan användas fristående eller som komplement till ett annat ingrepp som exempelvis fettsugning.

Är Renuvion en beprövad metod?

Renuvionteknologins utveckling började redan för över 20 år sedan, då under namnet J-plasma. Denna teknologi har anpassat till flera olika användningsområden tack vare dess unika sätt att på ett bevisat och säkert sätt applicera energin endast på det avsedda området vilket minimerar värmespridningen till omkringliggande vävnader.

Utförs Renuvion alltid under narkos?

De flesta väljer att genomgå behandlingen under narkos, men behandling av mindre områden som t ex hals kan även ske i lokalbedövning.

Osäker om Renuvion är rätt för dig?

Boka en konsultation med våra erfarna plastikkirurger. Under en konsultation går ni tillsammans igenom dina önskemål och diskuterar vad som är lämpligt för dig. Alla våra plastikkirurger har lång erfarenhet och kommer kunna hjälpa dig utifrån dina personliga förutsättningar.

Just nu erbjuder vi kostnadsfria konsultationer.