Bröstförstoring efter barn

Postad i Blogg
bröstförstoring efter barn

Många funderar på bröstförstoring efter barn. Förutom att öka volymen på brösten kan en bröstförstoring bland annat korrigera asymmetrier och återskapa formen efter en genomgången graviditet. Men så fort graviditeter och barn är med i bilden så kommer det självklart en stor skara frågor. Många som vill göra en bröstförstoring planerar att få barn längre fram i livet.

Andra har redan fått barn och undrar huruvida det kan ha en påverkan på om ingreppet kommer bli lyckat. Det cirkulerar dessutom en idé om att bröstförstoringar har en negativ inverkan på eventuell amning, i synnerhet när det inbegriper implantat. Det är inte helt oförståeligt, men likväl är det en feluppfattning.

Hur länge bör du vänta med en bröstförstoring?

Som med andra ingrepp beror den optimala tidslinjen för ett ingrepp på person och situation. Om du är gravid eller ammar gör du dock bäst i att vänta. Olika studier rekommenderar olika väntetider, som lägst en månad och som mest upp till sex månader efter att du slutat amma.

Den största anledningen till att vänta med en bröstförstoring efter barn är dock inte för att det har skulle ha en effekt på mjölkproduktionen. Det handlar heller inte om att det skulle göra det svårare för barnet att få i sig bröstmjölk.

Eftersom bröstförstoringar görs under narkos får patienten både bedövning och sövande medel. Många av de medicinerna är förhållandevis starka och stannar kvar i systemet en tid efter operationen. De ämnena övergår sedan i bröstmjölken och förs på så vis vidare till det ammande barnet.

Detsamma gäller givetvis för ett barn som fortfarande är i magen. Foster och spädbarn är känsliga och det är viktigt att vara försiktig med vilka substanser barnet kommer i kontakt med.

Bröstförstoring och ytterligare graviditeter

Bröstförstoringar har alltså inga bevisbara effekter på amningen. Det beror på att implantaten alltid blir placerade på ett sådant sätt att mjölkkörtlarna varken blockeras eller blir skadade. Med andra ord behöver du inte, som många tror, avhålla dig från en bröstförstoring till efter du är färdig med familjebildningen.

Så länge bröstförstoringen inte blir utförd i alltför nära anslutning till graviditeten och amning, utgör ingreppet inget hinder för framtiden.

Påverkar graviditet och amning bröstförstoringen?

Sanningen är den att kroppen genomgår stora förändringar under graviditet och amning, oberoende om du genomgått en bröstförstoring eller inte. Om du är en person vars kropp återhämtar sig väl efter barnafödsel naturligt, kommer implantaten inte att ändra på det.

Har ditt ingrepp blivit utfört med kroppseget fett kan du däremot behöva en uppföljande bröstförstoring efter barn. Vid den typen av behandling brukar uppföljning vara bra ändå, eftersom kroppen återupptar en del av det tillförda fettet.

Samtidigt är det vanligt att göra en bröstförstoring i samband med att bröstens form ändrar sig av just graviditet och amning. I en sådan situation kan plastikkirurgi fungera som en metod att återställa bröstens form till deras tillstånd innan graviditeten. Det kan lyfta självförtroendet och återskapa ett ungdomligare utseende.

Det är ytterligare ett skäl till att vänta upp till ett halvår efter slutförd amning. Resultatet av bröstförstoringen har då en större chans att bli riktigt bra om kroppen är helt återställd innan ingreppet.

Osäker på vad som är rätt för dig?

Boka en konsultation! Under en konsultation träffar du en av våra erfarna behandlare som kommer rådge dig vilken behandling som passar dig bäst utifrån önskade resultat och dina personliga förutsättningar.

Våra konsultationer är kostnadsfria.